Hoeveel laadpalen heb ik nodig?

We krijgen regelmatig vragen over het ideale aantal laadpunten.  Het antwoord op deze vraag wordt natuurlijk beïnvloed door het beschikbare budget. Vaak starten bedrijven met een minimuminvestering om het rendement te testen. Blijken de laadpalen een succes, dan kan de infrastructuur eenvoudig uitgebreid worden.

Naast het budget zijn ook de (verwachte) bezoekersaantallen een belangrijke factor. Met een beetje rekenwerk weten we precies hoeveel laadpunten we moeten voorzien.

Hoe bereken je het aantal laadpalen?

Om het aantal laadpalen te berekenen, houden we rekening met drie factoren:

Aantal bezoekers

Het is nogal logisch dat een drukbezochte locatie met duizenden bezoekers per dag meer laadpalen nodig heeft dan de privéparking van een kantoorgebouw met 20 werknemers.

Percentage elektrische auto’s

Laadpalen zijn enkel nodig voor elektrische auto’s. Momenteel is dit nog steeds maar een klein percentage van het volledige wagenpark. De groei gaat enorm hard. We zien dat steeds meer rijders overstappen naar een elektrische auto, waardoor er ook steeds meer laadpalen geplaatst zullen en moeten gaan worden.

Groeimarge

Belangrijk is wel dat het aandeel elektrische auto’s sterk toeneemt.

  • 2016: 108.990
  • 2017: 117.885
  • 2018: 138.272
  • 2019: 197.068
  • 2020: 273.259

Een rekenvoorbeeld

Voor deze berekening gebruiken we Plopsaland De Panne in Belgie als voorbeeld. Dit pretpark heeft een parking voor 2.100 auto’s.

Volgens Statbel waren er 5.889.210 personenwagens ingeschreven op 1 augustus 2019. In dit aantal vinden we 15.338 volledig elektrische modellen. Dit wil zeggen dat 0,26% van het totale wagenpark behoefte heeft aan een laadpaal.

In het geval van Plopsaland De Panne zijn dus minstens 6 laadpalen nodig, maar dan hebben we nog geen rekening gehouden met de toekomstige groei. Tegen 2025 is naar schatting 3,03% van het wagenpark volledig elektrisch. Op een parkeerplaats met 2.100 plaatsen zouden er dus 64 laadpuntengeplaatst moeten worden.

Opmerkingen

Enkele relevante vragen in verband met bovenstaande voorbeeld:

Hoe evolueert de verkoop?

In ons rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat het aantal elektrische auto’s jaarlijks toeneemt met gemiddeld 52,3% . Dit is op basis van de verkoopcijfers van de voorgaande vijf jaar.

Natuurlijk kan dit in de toekomst veranderen. Wat als men bijvoorbeeld de fiscale voordelen wijzigt? Zal de verkoop dan dalen? Daarnaast implementeren steeds meer landen een deadline voor de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren. De Noorse overheid heeft bijvoorbeeld als doelstelling om vanaf 2025 enkel nog auto’s zonder uitstoot op de markt toe te laten. Misschien neemt ons land dezelfde stappen?

 

Hoe ziet je doelgroep eruit?

Momenteel zijn er verschillende type elektrische auto’s.  De prijzen van een elektrische auto zijn weggelegd voor de middenklasse. In de toekomst zal hier zeker ook verandering in gaan komen. maar dit zorgt op dit moment ervoor dat sommige locaties meer bezoekers met een elektrische auto ontvangen dan andere. Denk bijvoorbeeld aan een hotel, hockeyvereniging of een golfclub. Houd hiermee rekening tijdens de berekening van het aantal laadpalen.

Zelf elektrische laadpalen plaatsen?

Kies voor innovatie en een toekomstgerichte partner voor uw laadoplossing.